Как се пише: прочее или прочие?

Правилно е да се пише прочее. Преди 2002 г. формите прочее и прочие бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Ако решат, лесно могат да те обвинят в шпионство, предателство и прочее.
А тя, прочее, занимава ли се с нещо друго извън работата си?

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 534.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 757.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 723.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Е или И, Правопис

Етикети: ,