Как се пише: продавач-консултант или продавач консултант?

Правописът на това съчетание не е нормиран. Критерият за изписването на съчетания от две съществителни имена, второто от които пояснява първото, е коя част може да се членува:

  • Ако се членува първата част, съчетанието се пише разделно.
    продавачът консултант, следователно продавач консултант

  • Ако се членува втората част, се пише полуслято.
    продавач-консултантът, следователно продавач-консултант

Освен да предлага и да продава стоки, продавачът консултант/продавач-консултантът трябва също да приема рекламациите от клиенти.
Обикновено подбираме хора със стаж, когато назначаваме продавачи консултанти/продавач-консултанти.

Правописният критерий, заложен в официалните правила, се оказва ненадежден в този и в немалко други случаи.