Как се пише: проектобюджет, проекто-бюджет или проекто бюджет?

 • Правилно е да се пише слято – проектобюджет, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.
   
  Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2015 г.
  Само трийсетина граждани участваха в общественото обсъждане на общинския проектобюджет.

 • Слято се изписват и други подобни думи:
   
  проектодоговор, проектозакон, проектоплан, проектосметка