Как се пише: проектопрограма, проекто-програма или проекто програма?

Правилно е да се пише слято – проектопрограма, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.

Според проектопрограмата в петък депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Конкурсът за директор ще се проведе чрез защита на проектопрограма за развитие на детската градина за период от три години и събеседване по нормативната уредба в системата на образованието.