Как се пише: проформа, про-форма или про форма?

Правилно е да се пише слято – проформа. Думата е заета от латински – pro forma. Изписването ѝ на български се различава от оригиналното изписване.

По време на социализма решенията се вземаха предварително и хората гласуваха само проформа.
Обикновено авансовото плащане се извършва въз основа на договор, анекс или проформа фактура.