Как се пише: произход или происход?

Правилно е да се пише произход. Думата има представки про-, из- и корен -ход, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Има различни хипотези и теории за произхода на човека.
Известният унгарски писател от еврейски произход Акош Кертес поиска политическо убежище в Канада.