От кой род е съществителното име промисъл?

Съществителното име промисъл е от мъжки род; членувани форми промисълът, промисъла.

Смирението на човека трябва да води до постъпки и дела, в които да присъства божият промисъл.
Следвайки логиката на празника, изпитваме порив за живот, но живот според промисъла и естеството на нещата…