Как се пише: пропилени или пропиляни?

Правилно е да се пише пропилени.

Тези години може и да изглеждат пропилени, но на мен ми дадоха ценни уроци.
Изпълваше го дълбока тъга за пропилените усилия и изгубените позиции.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В пропилени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: пропилян (но пропиленият, пропиления!), пропиляна, пропиляно.

Повечето хора смятат, че времето, в което не правим нищо, е пропиляно.
Като гледам вашите постижения, мога само да съжалявам за безцелно пропиления си живот.