Как се пише: прошнурован или прошнорован?

Правилно е да се пише прошнурован, също и прошнурована, прошнуровано, прошнуровани. Думата има корен -шнур-.

Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки.
Трябва ли книгите за първоначален и периодичен инструктаж за безопасност да са прошнуровани и прономеровани?