Как се пише: простор или простир?

Проблемът е разгледан тук.