Как се пише: психоклимат, психо-климат или психо климат?

Това сложно съществително име се пише слято – психоклимат, защото е образувано от съкратено прилагателно име (психо < психически) и съществително име (климат).

След конфликта между колегите полагаме всички усилия за подобряване на психоклимата във фирмата.
Промени се и психоклиматът в класа – учениците започнаха да се изслушват и да си помагат.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например психодиспансер, психотерапия.