Как се пише: пустиня или постиня?

Правилно е да се пише пустиня, мн.ч. пустини. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме пст, пстош, следователно се пише пустиня.

В Монголия и северозападната част на Китай се простира най-бързо разрастващата се пустиня на земята – Гоби.
Растенията в пустините имат различни приспособления за задържане на влагата.