Как се пише: ранозреещ, рано-зреещ или рано зреещ?

 • Правилно е да се пише слято – ранозреещ, също и ранозрееща, ранозреещо, ранозреещи.
   
  За препоръчване е в дадено насаждение делът на ранозреещите сортове да бъде 10 – 15%.
  Бях много малка тогава, но и до днес си спомням цветята и ранозреещата череша в двора.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ