Как се пише: раздели или раздяли?

Правилно е да се пише раздели – форма за мн.ч. на раздяла.

Бързите коли и бързите срещи и раздели с красиви жени са запазена марка на Агент 007.
На министър-председателя вероятно му предстоят четири раздели: с двама министри, с шефа на Здравната каса и на ресорната парламентарна комисия.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В раздели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.