Как се пише: разпилени или разпиляни?

Правилно е да се пише разпилени.

Всичко беше в хаос и книгите лежаха разпилени на изящния килим.
Районът около депото продължава да се почиства от разпилените от вятъра битови отпадъци

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В разпилени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: разпилян (но разпиленият, разпиления!), разпиляна, разпиляно.

Разпиленият по пътя товар е причина за затваряне на движението в двете посоки.
Политиката за българите в чужбина е разпиляна в различни институции.