Как се пише ренесанс – с малка или с главна буква?

 • Когато е употребено самостоятелно, се пише с главна буква – като собствено име, название на културно-историческа епоха.
   
  За родоначалник на епохата на Ренесанса в литературата се приема италианският поет Данте Алигиери.
  През Ренесанса се възражда античният идеал за всестранно развита, хармонична личност.

 • Когато не е първа дума в съставно съществително собствено име (състоящо се от две или повече думи), се пише с малка буква.
   
  Флоренция се смята за люлка на Западноевропейския ренесанс.
  Уилям Лилие е един от най-известните английски учени – представители на Ранния ренесанс.