Как се пише: рикошет, рикушет или рекушет?

Правилно е да се пише рикошет, мн.ч. рикошети. Думата има френски произход – ricochet.

При изстрел от гладкоцевна ловна пушка може да се получи рикошет и на 5 – 6 метра от дулото, ако куршумът срещне твърда или заледена земя, корени на дърво или камъни.
Топката можеше да влезе във вратата на „Челси“ след рикошет в тялото на Джон Тери.