Как се пише: рубиненочервен, рубинено-червен или рубинено червен?

 • Правилно е да се пише слято – рубиненочервен, също и рубиненочервена, рубиненочервено, рубиненочервени.
   
  В приказката Снежанка е невероятно красива млада жена с гарвановочерна коса, снежнобяла кожа и рубиненочервени устни.
  Чашата с рубиненочервено вино ме развеселява.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен