Как се пише: Руска федерация или Руска Федерация?

С главна буква се пише само първата дума – Руска федерация, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата федерация е съществително нарицателно.

В състава на Руската федерация влизат 22 републики.
Чуждите граждани, които влизат в Руската федерация, са задължени да получат и попълнят безплатна миграционна карта.