Как се съкращават личните имена?

Личните имена се съкращават по няколко начина.

 • Запазва се само първата буква на името, след която се изписва точка. Това е правилно дори когато буквата означава гласна и след нея следват съгласни (Иван, Евгени).
   
  Д. – Димитър, Димана
  Е. – Емилия, Евгени
  И. – Иван, Ивелина
  К. – Калина, Константин
  Л. – Любомир, Лиляна

 • Запазват се две или повече букви от началото на думата, като последната от тях винаги е за съгласна и след нея следва буква за гласна. След буквите се поставя точка.
   
  Дим. – Димитър, Димана
  Здр. – Здравка, Здравко
  Ив. – Иван, Ивелина
  Кр. – Красимира, Кристиан
  Ст. – Стефан, Станислава

 • Някои имена се съкращават по два или повече начина.
   
  З. и Здр. – Здравка, Здравко (но не и Зд.!)
  И. и Ив. – Иван, Ивелина
  К.
  и Кр. – Красимира, Кристиан

 • След съкратеното име и следващото съкратено или несъкратено име се оставя интервал.
   
  З. Петрова/Здр. Петрова, П. К. Яворов, Дж. К. Роулинг, Дж. Р. Р. Толкин

Забележка: Имена като Джоан, Джейн, Джон се съкращават, като се запазват първите две букви (а не само първата), защото с тях се означава един звук.