Как се пише: съкращаване или съкръщаване?

Правилно е да се пише съкращаване.

Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.
При съкращаване на дроби търсим общ делител на числителя и знаменателя.