Как се пише: санстефански, сан-стефански или сан стефански?

Правилно е да се пише санстефански, също и санстефанска, санстефанско. Сложни прилагателни имена, образувани от съставни географски имена, се пишат слято: санстефански < Сан Стефано; старозагорски < Стара Загора; горнобански < Горна баня; близкоизточен < Близък изток; старопланински < Стара планина.

При подписването на Санстефанския мирен договор не е присъствал български представител.
Макар че санстефанските граници на България са етнически обосновани, те не могат да бъдат отстоявани от Русия.