Как се пише: съпътстващ, съпътващ или съпътсващ?

Правилно е да се пише съпътстващ, също и съпътстваща, съпътстващо, съпътстващи.

Кетърингът може да бъде съпътстващ бизнес към разработено вече заведение за хранене.
Освен немско греяно вино, сладкиши и празнични украшения, Коледният базар в Пловдив предлага и богата съпътстваща програма.
Техническите спецификации са неизменна част от договорните документи, съпътстващи всеки търг за изграждане на пътен обект.