Как се пише: сърдечноболен, сърдечно-болен или сърдечно болен?

 • Правилно е да се пише слято – сърдечноболен, също и сърдечноболна, сърдечноболно, сърдечноболни.
   
  Майката е сърдечноболна, пенсионирана е по болест и се грижи за домакинството.
  Възрастните и сърдечноболните трябва да избягват излизането навън в най-горещите часове на деня.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен