Как се пише: сатиниран или сатениран?

Правилно е да се пише сатиниран, също и сатинирана, сатинирано, сатинирани. Думата е образувана от глагола сатинирам, който е зает чрез немски от френски – satiner. Правописът ѝ не бива да се бърка с правописа на сатен.

Рафтовете от сатинирано стъкло са устойчиви на издраскване и лесни за почистване.
Наименованието
памучен сатен често се бърка с търговското название сатиниран памук.