Как се пише: съвършено или съвършенно?

 • Правилно е да се пише с едно нсъвършено.
   
  Манията по диети и извайване на съвършеното тяло доведе след себе си една болест, наречена анорексия.
  Според християнската религия Господната молитва е съвършено обръщение към Бога.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното съвършен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нсъвършеният, съвършения, съвършена, съвършени.
   
  Все пак доста нескромно би било да си мисли, че може да постигне съвършения самоконтрол на баща си.
  Открихме тайната съставка за съвършената ягодова мелба.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Каменните стени бяха‎ съвършено гладки, а подът – настлан с кръгли камъчета.
  Лете, когато водата съвършено пресъхне и когато каменливият бряг на реката се нажежи и побелее, това голо, почти без дървета село добива нерадостен вид.