Как се пише: съвместяване, усъвместяване или осъвместяване?

Правилно е да се пише съвместяване.

Имам ли право на допълнителна компенсация за съвместяване на две длъжности?
Дългото пътуване до офиса пречи на съвместяването на семейния и професионалния живот.