Как се пише: сбъркам (се), сбърквам (се) или збъркам (се), збърквам (се)?

Правилно е да се пише сбъркам (се), сбърквам (се). Двете думи имат представка с-, която се пише по един и същи начин, независимо от нейния изговор.

Някой може да сбърка миризмата на кориандъра с друга, но не и аз.
Няколко пъти се губи, като сбъркваше и завиваше по друг коридор.
Моля, помогнете ми, защото се сбърквам вече с тоя комп!