Как се пише: шоу звезда, шоу-звезда или шоузвезда?

Правилно е да се пише разделно – шоу звезда, мн.ч. шоу звезди, или слято – шоузвезда, мн.ч. шоузвезди. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Не се изживявам като някаква голяма шоу звезда/шоузвезда, стъпвам по земята като всеки нормален човек.
Президентът Доналд Тръмп не успя да привлече големи шоу звезди/шоузвезди за участие в тържествата по случай встъпването си в длъжност.