Как се пише: шумоля или шомоля?

Правилно е да се пише шумоля. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме шм, шмен, следователно се пише шумоля.

Остана там, докато видя виновника – малко оранжево гущерче, което тихо шумолеше сред листата.
В плитчините наблизо са „акостирали“ довлечени от течението дънери на дървета, бризът шумоли в тръстиките.