Как се пише: скоростта или скороста?

Правилно е да се пише с двойно тскоростта (скорост + определ. член та).

Инсталирането може да продължи от 40 минути до 4 часа – в зависимост от скоростта на интернет връзката ви.
Спирачният път на автомобила зависи най-вече от скоростта на движение.