От кой род е съществителното име скреж?

Съществителното име скреж е от мъжки род; членувани форми скрежът, скрежа.

С настъпването на студа идват скрежът и ледът по стъклата на автомобилите.
Зимният скреж все още се забелязваше по дърветата, но буйните води на реката загатваха за приближаващата пролет.