Как се пише: Сливо поле или Сливо Поле?

С главна буква се пише само първата дума, тъй като Сливо поле представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата поле е съществително нарицателно.

Два пожара вдигнаха на крак огнеборците в Сливо поле.
На територията на община Сливо поле има единайсет населени места: един град и десет села.