Как се пише: словоизлияние или словоизлеяние?

Правилно е да се пише словоизлияние, мн.ч. словоизлияния.

След словоизлиянието на оратора в залата настъпи тишина.
Всички словоизлияния на управляващите се свеждат до следното: няма да дадем властта.