Как се пише: социалнозначим, социално-значим или социално значим?

 • Правилно е да се пише слято – социалнозначим, също и социалнозначима, социалнозначимо, социалнозначими.
   
  Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване, при което е повишено нивото на глюкозата в кръвта.
  Петнайсет социалнозначими проекта в областта на екологията получиха финансиране през 2018 г.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен