Как се пише: спесимен или спесимент?

Правилно е да се пише спесимен, мн.ч. спесимени. Думата е заета чрез немски от латински – specimen.

Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца.
За инициирането на бюджетни платежни нареждания се изисква наличието на спесимени на поне две лица, определени по реда на т. 29.