Как се пише: спрели или спряли?

Правилно е да се пише спрели.

До пътя, който минава край плажа, има няколко спрели коли.
Товаро-разтоварните дейности на пристанището са спрели заради стачка на докерите.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В спрели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: спрял (но спрелият, спрелия!), спряла, спряло.

Помниш ли онази нощ, когато времето сякаш беше спряло?
Късно видях спрелия камион и затова не успях да натисна спирачките навреме.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите спрял и спрели.