Как се пише: спя или спа?

 • Правилно е да се пише спя, ако формата е за 1 л. ед.ч. сег. време (също и спят – 3 л. мн.ч. сег. време).
   
  В почивните дни спя до късно.
  Учени от Чикагския университет смятат, че жените не бива да спят повече от седем часа.

  Не, не мога да спя. Ще изляза навън, под небето,
  дето светят звездите и тревожният вятър тръби.
  Искам там да съм с теб, да ти кажа това, за което
  не успях, не посмях може би…

  („Стихове в паласките“, Веселин Ханчев)

 • Правилно е да се пише спа, ако формата е за 3 л. ед.ч. мин. св. време.
   
  Цял следобед спа непробудно, защото тренировката наистина бе изчерпала силите му.
  Дъщеря ми вдигна температура и спа на пресекулки през нощта.