Как се пише: средноаритметичен, средно-аритметичен или средно аритметичен?

 • Правилно е да се пише слято – средноаритметичен, също и средноаритметична, средноаритметично, средноаритметични.
   
  БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение №1.
  Задължително за малките предприятия, кандидатстващи по процедурата, е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за три от календарните месеци от февруари 2020 г. до месеца до момента на кандидатстване спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим