Как се пише: средномесечен, средно-месечен или средно месечен?

 • Правилно е да се пише слято – средномесечен, също и средномесечна, средномесечно, средномесечни.
   
  За равнинната част за област Монтана средномесечната температура през май ще бъде между 16 и 18 градуса.
  Средномесечните постъпления от паркирането в синята зона в София са около 400 000 лв.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим