Как се пише: средносрочен, средно-срочен или средно срочен?

Правилно е да се пише слято – средносрочен, също и средносрочна, средносрочно, средносрочни.

В средносрочен план не се очаква повишение на нивата на лихвите.
От изпълнителя се очаква да разработи емпиричен модел за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда в България.