Как се пише: средностатистически, средно-статистически или средно статистически?

 • Правилно е да се пише слято – средностатистически, също и средностатистическа, средностатистическо.
   
  В повечето страни средностатистическата възраст на населението расте.
  Влезте в едно средностатистическо училище и направете проучване защо децата не харесват своите учители.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим