Как се пишат имената на направленията и стиловете в изкуството – с малка или с главна буква?

Имената на направленията и стиловете в изкуството се пишат с малка буква: абстракционизъм, авангардизъм, ар деко*, ар нуво, барок, деконструктивизъм, импресионизъм, класицизъм, кубизъм, маниеризъм, минимализъм, модернизъм, наивизъм, неокласицизъм, постмодернизъм, реализъм, рококо, сецесион, синтетизъм, сюрреализъм, футуризъм.

Архитектурата на модернизма оказва силно влияние върху оформянето на минимализма като естетика.
Особено характерни за ар нуво са всевъзможните вълнообразни форми – ластари, пламъци, вълни, буйни, развяващи се стилизирани женски коси.

_____________
* В източника, посочен по-долу, е включена думата артдеко.