Как се пише: страна членка или страна-членка?

 • Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – страна членка, мн.ч. страни членки, защото първото може да се членува: страната членка.
   
  НАТО демонстрира, че е готов да защитава всяка страна членка.
  В 28-те страни членки ще бъдат избрани общо 751 депутати, които ще формират Европейския парламент.

 • Ако към думата членка има пояснения, конструкцията, която започва с членка, се превръща в обособена част, затова се отделя с отварящо тире и затварящо тире или запетая.
   
  Знаеш ли коя страна – членка на ЕС – има най-малка територия?
  Знаеш ли коя страна – членка на ЕС, има най-малка територия?
   
  Някои части на страните – членки на Шенгенското споразумение – са изключени от неговото действие.
  Някои части на страните – членки на Шенгенското споразумение, са изключени от неговото действие.