Как се пише: Света гора или Света Гора?

С главна буква се пише само първата дума – Света гора, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата гора е съществително нарицателно.

Всички лица, живеещи на Света гора, стават гръцки граждани без никакви формалности, след като приемат монашеството.
Молдовската икона на св. Георги Победоносец е спомената за първи път в едно руско описание на Света гора от 1633 г.