Как се пише: Свети Валентин или свети Валентин?

 • Когато с това словосъчетание се означава Денят на влюбените – празник, отбелязван на 14 февруари, и двете думи се пишат с главна буква – Свети Валентин, тъй като словосъчетанието представлява собствено име (на празник) и съдържа друго собствено име – Валентин.
   
  Честит Свети Валентин!
  Довечера ще отбележим подобаващо Свети Валентин.

 • Когато със словосъчетанието се назовава светецът Валентин, първата дума се пише с малка буква – свети Валентин.
   
  Имаш ли представа кога е живял свети Валентин?
  Много от легендите за свети Валентин са възникнали през Средновековието.

Забележка: В източника са отбелязани само правилата, на които се подчинява изписването на собствените имена, в това число и на празниците.