Как се пише: свръхтегло или свръх тегло?

Правилно е да се пише слято – свръхтегло, тъй като свръх- е представка в думата.

Последните данни сочат, че в България 60% от населението над 18 г. е със свръхтегло или затлъстяване.
Таксата за всеки килограм свръхтегло от багажа е 15 евро.

Забележка: Думата липсва в посочения източник, но в него са включени други съществителни имена с представка свръх-: свръхдоза, свръхнаселение, свръхпечалба, свръхтовар.