Как се пише: свръхупотреба, свръх-употреба или свръх употреба?

Правилно е да се пише слято – свръхупотреба, тъй като свръх- е представка в думата.

Според доц. Миланов речта на всички български президенти се характеризира със скованост, приспивен тон и свръхупотреба на клиширани изрази.
Основната тема на книгата е свръхупотребата на лекарства, характерна за модерното западно общество. 

Забележка: Правописът на тази дума не е нормиран изрично. В източника са включени други думи, образувани по същия модел, например свръхнаселение, свръхпечалба.