Как се пише: арендувам или арендовам?

Правилно е да се пише арендувам. Банката предлага нова услуга, разработена за земеделски производители и кооперации, които арендуват земеделска земя. Една част от лозята са моя собственост, а другите арендувам.