Как се пише: арендувам или арендовам?

Правилно е да се пише арендувам.

Банката предлага нова услуга, разработена за земеделски производители и кооперации, които арендуват земеделска земя.
Една част от лозята са моя собственост, а другите арендувам.